Kto potrzebuje wykonać odbiór elektroodpadów w Białymstoku?

ecie. Szacuje się, że każdego roku wytwarzanych jest około 50 milionów ton odpadów elektronicznych, a liczba ta ma wzrosnąć o 3-4% rocznie.

Kto potrzebuje wykonać odbiór elektroodpadów w Białymstoku? utylizacja sprzętu komputerowego białystok

Segregacja odpadów elektronicznych musi stać się

Odpady elektroniczne, zwane również e-odpadami, stają się coraz bardziej palącym problemem we współczesnym świecie. Szacuje się, że każdego roku wytwarzanych jest około 50 milionów ton odpadów elektronicznych, a liczba ta ma wzrosnąć o 3-4% rocznie.


© 2019 http://gazeta.konin.pl/